Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
w Krakowie
www.pttkhts.hg.pl