kontur (2 kB)

I RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW
"Pieniny 63"

Linia

ZAKOŃCZENIE I RAJDU GÓRSKIEGO HUTNIKÓW.

Zakończenie Rajdu odbyło się na terenie parku w Szczawnicy.

Inicjatorami zorganizowania I Rajdu Górskiego Hutników "Pieniny 63" byli dwaj wiceprezesi Oddziału Zakładowego PTTK w ówczesnej Hucie im. Lenina w Krakowie: Antoni Dałkowski i Adolf Roman. Największy udział w realizacji imprezy poza A. Romanem - Komandorem Rajdu - mieli, zdaniem dziennikarza "Głosu Nowej Huty" - Emil Klamra, Adam Kluzowicz, Zenon Podermański i Jerzy Trybulski.

W rajdzie wzięło udział około 400 turystów, w tym około 280 pracowników krakowskiej Huty, trzy zespoły ekspertów zagranicznych przebywających czasowo w Hucie im. Lenina (jeden austriacki, dwa radzieckie) oraz zaproszeni do udziału hutnicy ze Śląska.

Po przebyciu części tras, uczestnicy spotkali się w Sromowcach Niżnych, gdzie zorganizowano krajoznawczy quiz i występy przy ognisku. szczególny aplauz zebrała rozśpiewana grupa "Wiesz-maków" z zakładu Transportu Kolejowego HiL (nazwa grupy nawiązywała do śpiewanej z zapałem modnej wówczas piosenki o kaczuszce z refrenem: "Kaczuszko wiesz maki są czerwone tak jak róże..."

Dodatkową atrakcję stanowiło obserwowanie międzynarodowych zawodów kajakowych na Dunajcu po czechosłowackiej stronie rzeki, a także spływ uczestników flisackimi tratwami do Szczawnicy.

Uroczyste zakończenie Rajdu odbyło się w parku w Szczawnicy, gdzie bawiono się na występach estradowych Zakładowego Domu Kultury Huty im. Lenina.

Jedyny raz w swej późniejszej wieloletniej historii impreza była propagowane barwnym plakatem projektu nowohuckiego plastyka Janusza Trzebiatowskiego; on też był autorem znaczka rajdowego.

RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW został przemianowany na CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW w roku 1964
Omówienie imprezy - Głos Nowej Huty nr 29 (344) 13 - 19 lipca 1963 oraz w Biuletynie Informacyjnym HiL nr 2 (20) luty 1964 (zachowana czarno biała fotografia kolorowego plakatu).

Linia
Halina Trybulska, Antoni Dałkowski w konkursie sprawnościowym.
Zaproszenie Linia Powrót
Linia

kontur (2 kB)
copyright