IX CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
"Sucha Dolina 71"

Linia Plakietka rajdowa

IX CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW "Pieniny 71" został zorganizowany w w dniach
9 - 11 lipca 1971 roku z metą w Suchej Dolinie koło Piwnicznej.

Organizatorzy imprezy:

Komandor rajdu: Adolf Roman

Wymieniona przez prasę obsługa imprezy: Ryszard Bielecki, Włodzimierz Dziedziniewicz, Władysław Frączek, Czesław Gawryłow, Antoni Kruczek, Edward Pięta, Jan Smuga.
Projekt odznaki i plakietki rajdowej: Czesław Anioł


Dyscypliny rajdu:

Uczestników około 700

CRH 1971
Na trasie IX Centralnego Rajdu Hutników "Pieniny 71" z Prehyby do Szczawnicy: w środku Jerzy Zgała. Fot. B. Dziekan

Znaczek rajdowyPIENINY to "Mekka" turystów z całej polski. Z kolorowych prospektów kuszą one również turystów zagranicznych, jako unikalne zjawisko przyrody. Nie należy się zatem dziwić, że organizowany corocznie od 1963 roku Centralny Rajd Hutników pod hasłem "Pieniny" cieszy się dużą popularnością zarówno wśród załogi naszego kombinatu, jak i innych hut z całego kraju.

Tegoroczny rajd hutników zgromadził na swych szlakach 700 turystów zorganizowanych w 200 drużynach. Szlaki rajdu poza grupą pienińską obejmowału również najpiękniejsze partie Beskidu Sądeckiego i częściowo pasma Gorców. W tym roku wspaniała słoneczna pogoda przezwyciężyła deszczową tradycję dotychczasowych rajdów, działając na korzyść tej ze wszech miar udanej imprezy turystycznej. za jej wzorowe zorganizowanie słowa uznania i pochwały należą się doświadczonym działaczom ruchu turystycznego: m. in. inż. czesławowi Gawryle, Ryszardowi Bieleckiemu, Władysławowi Frączkowi, Edwardowi Pięcie, Antoniemu Kruczkowi, Janowi Smudze i Włodzimierzowi Dziedziniewiczowi.


CRH 1971
Prezes Oddziału Stanisław Suchoński (z lewej) i komandor imprezy Adolf Roman na zakończeniu IX CRH "Pieniny 71" w Suchej Dolinie k. Piwnicznej. Linia
Powrót
Linia

copyright