X CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
"Pieniny 72"

Linia Plakietka

X CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW "Pieniny 72" został zorganizowany w dniach
3 - 9 lipca 1972 roku z metą w Schronisku PTTK HiL w Sromowcach Niżnych.

Organizatorzy imprezy:

Patronat nad imprezą:

Komandor rajdu: Adolf Roman

Wymieniona przez prasę obsługa imprezy: Bolesław Błoński, Tadeusz Duch, Włodzimierz Dziedziniewicz, Józef Flis, Czesław Gawryłow, Antoni Kruczek, Janusz Piskorski, Jerzy Rey, Kazimierz Szczelina, Zbigniew Wyżga.
Projekt odznaki: Janusz Trzebiatowski; plakietki rajdowej: Czesław Anioł; autor proporczyka: obecnie nieznany.


Dyscypliny rajdu:

Uczestników ponad 780

Proporczyk

Ponad 780 pracowników naszej huty i członków ich rodzin uczestniczyło X Centralnym Rajdzie Turystycznym Hutników "Pieniny 72". Trasy górskie wiodące malowniczymi szlakami turystycznymi Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Pienin przemierzyło prawie 600 osób, a trasy nizinne 150. W jubileuszowej imprezie hutników wzięło też udział 30 wodniaków. Przepłynęli oni kajakami odcinek Dunajca z Nowego Targu do Krościenka. Na mecie rajdu zameldowali się również motorowcy, po zaliczeniu wyznaczonych im regulaminem tras.

O atrakcyjności tej masowej imprezy świadczy z każdym rokiem zwiększająca się liczba uczestników oraz udział w niej turystów z innych bratnich nam hut i zakładów pracy. W tym roku było ich 260. Reprezentowli oni m. in. huty: "Kościuszko", "Zawiercie", "Batory", "Łaziska" i zakłady przemysłowe: "Zastal" w Zielonej Górze i HCP Poznań.

Podsumowania imprezy dokonał jej komandor Adolf Roman, który wręczył również nagrody najlepszym turystom i zwycięzcom konkursów turystycznych. Za duży wkład pracy społecznej działaczom Zakładowego Oddziału PTTK HiL, należą się słowa uznania i pochwały. Szczególnie dziękują uczestnicy tej udanej imprezy komandorowi rajdu Adolfowi Romanowi, kierownikowi biura Oddziału PTTK HiL - Zbigniewowi Wyżdze oraz pozostałym organizatorom: Tadeuszowi Duchowi, Józefowi Flisowi, Kazimierzowi Szczelinie, Jerzemu Reyowi, Antoniemu Kruczkowi, Bolesławowi Błońskiemu, Włodzimierzowi Dziedziniewiczowi, Januszowi Piskorskiemu i Czesławowi Gawryłow.

Linia
Powrót
Linia

copyright