XXVIII CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
KAMIENICA 1980

Gorce

Linia

Dyplomik uczestnictwa w Rajdzie

XXVIII Centralny Rajd Hutników przebiegał szlakami Gorców, z metą w Kamienicy
- 8 czerwca 1980 r.
Komandorem Rajdu był Stanisław Gałek.

Linia
Powrót
Linia

copyright