kontur (2 kB)

30 JUBILEUSZOWY
CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
"WĘGIERSKA GÓRKA 1992"

Linia Znaczek rajdowy
Węgierska Górka

Komitet Organizacyjny Rajdu:

Organizatorzy Rajdu:

Cel Rajdu:

Rajd przebiegał trasami:

Węgierska Górka
Węgierska Górka

Metę Rajdu zlokalizowano w Ośrodku Wypoczynkowym PKP w Węgierskiej Górce

Linia
Powrót
Linia

kontur (2 kB)
copyright