kontur (2 kB)

32 CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
10 - 12 czerwca 1994 r.

Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim
"BESKIDY 1994"

Linia

XXXII Centralny Rajd Hutników organizowany jest przez Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie przy współudziale Federacji Hutniczych Związków Zawodowych oraz Zarządu NSZZ Pracowników HTS i Zarządu Autonomicznych Hutniczych Związków Zawodowych HTS.

Tradycyjnie w imprezie tej uczestniczą głównie pracownicy przedsiębiorstw przemysłu hutniczego i maszynowego.

W swej 30-letniej tradycji terenem wędrówek hutników-turystów były różne rejony Karpat dając równocześnie nazwę Rajdu:

XXXII Centralny Rajd Hutników przebiegał szlakami Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego z zakończeniem w Zarzecze nad jeziorem Żywieckim.

Beskid Żywiecki wchodzi w skład Beskid ów Zachodnich i jest terenem wypraw turystów ze Śląska i Krakowa. Dobre połączenia komunikacyjne, rozwinięta baza turystyczna i liczne oznakowane szlaki turystyczne oraz jeszcze nie zdegradowane środowisko przyrody sprawia, że rejon ten jest bardzo popularny.
W Beskidzie Małym, niedaleko Mety Rajdu, znajduje się miejscowość Tresna słynna z zapory wodnej na Sole, zbudowane w latach 1960 - 66 u wlotu do doliny przełomowej pomiędzy stokami Podmagórki i Kościelca. Zapora ziemna o wysokości 39 m spiętrzyła wody Soły, dając jezioro o powierzchni 10 km2 i pojemności 100 mln m3 wody. Z korony zapory prowadzą szlaki do Łodygowic, na Czupel (934 m. npm) i Kościelec (795 m. npm).
Obszar Beskidu Małego ma charakter zwartej wyspy górskiej o długości 35 km i szerokości około 10 km, stromo wypiętrzonej od północy nad Pogórzem Śląskim. Również z innych stron Beskid Mały ograniczają głębokie obniżenia, względnie niskie tereny.
Na zachodzie Beskid Mały oddziela od Beskidu Śląskiego obniżenie Bramy Wilkowickiej oraz dolina rzeki Białej aż do Bielska iszosy E7, która od północnej strony Beskidu Małego doprowadzi nas do Wadowic i rzeki Skawy. Najbliższe pasmo Magurki Wilkowickiej (909 m. npm) rozpoczyna się i kończy nad doliną Soły a linia główna grzbietu obiega półkoliście przełom rzeki, zakreślając okrąg od Czernichowa po Suchy Wierch, Czupel (933 m. npm), Magurkę Wilkowicką, Przełęcz Przegibek, Groniczki na Hrubaczą Łąkę (828 m. npm) nad Porąbkę. Przez Przełęcz Przegibek (633 m. npm) przechodzi droga ze Straconki do Międzybrodzia Bialskiego i do Doliny Soły.

Organizatorzy:

Komandor Rajdu - Leszek Mazur

Cel Rajdu:

Rajd przebiegał trasami:

Metę Rajdu zlokalizowano w Ośrodku Sportów Wodnych i Wypoczynku; Tresna - EUREKA FSM nad jeziorem Żywieckim

Linia
Powrót
Linia

kontur (2 kB)
copyright