kontur (2 kB)

36 CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
"Beskid Niski 1998"

Linia

Sprawozdanie
z XXXVI Centralnego Rajdu Hutników
"Beskid Niski 98" - z metą w WYSOWEJ

Jak co roku rajd zorganizowany został przez Oddział PTTK przy Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie i Komisję Turystyki Górskiej przy współudziale sponsorów: NSZZ Pracowników HTS S.A., Huty im. T. Sendzimira, Redakcji "Magazynu Hutniczego" i Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce w Katowicach, Automatycznego Hutniczego Związku Zawodowego i KRH NSZZ "Solidarność" HTS S.A. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Impreza odbyła się w dniach 4-7.06.1998r. z zakończeniem w Ośrodku Wypoczynkowym "Beskid" w Wysowej.

W Imprezie wzięło udział 330 uczestników, organizatorów i zaproszonych gości, którzy mieli do wyboru trasy górskie, krajoznawcze i dowolne. Każdy uczestnik w ramach wpisowego - po przejściu trasy i zgłoszeniu się na mecie Rajdu otrzymał: okolicznościowy znaczek oraz posiłek turystyczny. Najliczniejsze drużyny otrzymały puchary. Każdy z uczestników miał możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami w licznych konkursach. Najlepsi otrzymali nagrody i upominki. W konkursach: krajoznawczo-turystycznym, muzycznym, rzutu lotką, biegu w workach, ringo, łowieniu ryb i rzutu kostką wzięło udział łącznie 220 uczestników.

Spotkanie organizatorów z kierownikami grup.

Uroczyste zakończeniu Rajdu odbyło się w sobotę dnia 6.06.1998 r. o godz. 1530 w którym wzięli udział: uczestnicy, zaproszeni goście oraz sponsorzy, których reprezentowali:

  1. Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Katowicach - Romuald Cholewa,
  2. Redakcji "Magazynu Hutniczego" w Katowicach - Redaktor Naczelny Edward Szwagierczak,
  3. NSZZ Pracowników HTS S.A. - V-ce Prezes Jan Mazgaj,
  4. Autonomiczny Hutniczy Związek Zawodowy HTS S.A. - Skarbnik Bożena Bucka,
  5. Oddział PTTK przy Hucie im. T. Sendzimira HTS S.A. - Prezes Oddziału Ryszard Bielecki.

Na zakończeniu imprezy i podsumowaniu wyników, życzono wszystkim uczestnikom ponownego spotkania za rok, proponując po wspólnej konsultacji z Kierownikami Grup, że następny Rajd zostanie zorganizowany na terenie Beskidu Sądeckiego. Pogoda dopisała przez cały czas Rajdu, a spontaniczna zabawa trwała do późnych godzin nocnych przy dźwiękach muzyki. Do zobaczenia za rok.

DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE W 36 CENTRALNYM RAJDZIE HUTNIKÓW "Beskid Niski 98"
Linia

ORGANIZATORZY

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK przy HTS S.A. w Krakowie.

Linia
Powrót
Linia

kontur (2 kB)
copyright