kontur (2 kB)

Książeczka GOT

Wzór wypełnienia książeczki GOT
z imprez odbytych w 2019 roku.

Linia

-

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
2019       Tak
2019       Tak
2019       Tak
RAZEM  

Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright