kontur (2 kB)

Książeczka GOT
Wzory wpisów do książeczki GOT z górskich wycieczek Oddziału w latach:
----- 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Wzór wypełnienia książeczki GOT
z imprez odbytych w 2020 roku.

Linia

-.01.2020

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
0.01.2020 - - - Tak
0.01.2020 - - - Tak
RAZEM -  

Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright