kontur (2 kB)

OBRADY KRAJOWEJ KONFERENCJI AKTYWU TURYSTYKI GÓRSKIEJ W MOKRZESZOWIE

w dniach 7-9 marca 2014 r.

Linia

Obrady

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniach 7-9 marca 2014 r., odbyła się Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej PTTK w Mokrzeszowie. Nasz Hutniczo Miejski Oddział PTTK w Krakowie reprezentowali: Eugeniusz Halo – Prezes Oddziału, Beata Halo – reprezentant Klubu Tatrzańskiego, Jacek Wiechecki - Prezes Koła Górskiego „Wędrowcy” i Ewa Skrzyńska - Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej.

W drodze długich wyborów spośród 98 przybyłych uprawnionych uczestników został wybrany nowy skład Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Jerzy Gajewski z Krakowa Przewodniczący
Marek Szot z Wrocławia Wiceprzewodniczący
Janusz Konieczniak z Krakowa Sekretarz
Członkowie:
Tomasz Dziurawiec Oddział w Rzeszowie
Zdzisław Górywoda – Klub Górski „Powsinogi” z Bielska-Białej
Rafał Kwatek – Oddział Międzyuczelniany w Warszawie
Mikołaj Majewski – Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
Jacek Nowicki - Warszawski Klub Górski inż. Prof. W. Goetla z Warszawy
Jacek Pielich – Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu

Podczas burzliwych obrad poddano głosowaniu wiele wniosków, a poparte przyjęto. Dzięki wyżej wymienionym uchwałom działalność Klubu Turystyki Górskiej, na wielu polach jego aktywności, zostanie niebagatelnie ułatwiona. Natomiast w ostatnim dniu wyjazdu uczestnikom naszego oddziału udało się zwiedzić okolicę.

Uczestnicy Linia

Mokrzeszów znajduje się na trasie z Wałbrzycha do Wrocławia, ok. 9 km od Świdnicy. Należy wspomnieć o przepięknych atrakcjach znajdujących się w tej miejscowości, między innymi: kościół gotycki z XIV wieku, pod wezwaniem św. Jadwigi, rzeźba Madonny, pałac z XIX wieku w Książu, oraz neogotycki pałac. Ten ostatni z przełomu XVII i XVIII wieku wielokrotnie przebudowywany, ufundowany przez Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich. Do roku 1926 r. pełnił rolę szpitala i ośrodka sanatoryjno-wypoczynkowego. Później w związku z problemami finansowymi zakon sprzedał posiadłość. Kolejny właścicielem był żydowski kupiec. Sytuacja w jakiej znaleźli się Żydzi w Europie w latach trzydziestych XX wieku, spowodowała że wywieziono i sprzedano cenne przedmioty z obiektu, a do 1938 roku posiadłość stała pusta. Kolejno działał tam Dom Matek nazywany „wylęgarnią aryjczyków” – działalność ową zakończono w 1945r. Później pełnił funkcję koszar radzieckich żołnierzy. W latach pięćdziesiątych utworzono tam szkołę, następnie gospodarzem był Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, a od 1994 r. do dziś jest tajemniczy obywatel Niemiec, o którym słuch zaginął. Wstęp na teren pałacu jest surowo zabroniony, obecnie ten monumentalny i imponujący obiekt stanowi istotny element krajobrazowy i architektoniczny. Oparł się działaniu czasu lecz dzisiaj pozostawiony, stale zamknięty i nieremontowany w przyszłości może popaść w ruinę.

PałacPałac

Do domu wracaliśmy z nadzieją, że nowy skład Komisji, w osobach wyżej wymienionych, dokona gruntownych zmian w obszarze swojego działania i tym samym zacznie skutecznie prowadzić oznakowanie szlaków jak i politykę względem schronisk, aby uchować i przywrócić im resztki tradycyjnych funkcji, które zostają zapominane, w dobie przejmowania wyżej wymienionych ośrodków przez restauratorów, nastawionych jedynie na zysk i sukces biznesowy.

Chciałabym wyrazić apel do koleżanek i kolegów z Małopolski, aby aktywniej włączali się w działalność PTTK na szczeblu krajowym, ponieważ ostatnie wybory krajowej konferencji, dotyczące tematyki górskiej, zostały zdominowane przez koła z Mazowsza i Pomorza, które miały dużo większą frekwencję, niż te pochodzące z południa Polski. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, być może nasz Klub Turystyki Górskiej powinien zmienić profil działania na upowszechnianie miłości do żeglarstwa, lub hockeya na lodzie?

Łączę wyrazy szacunku,
Ewa Skrzyńska

Uczestniczki Spacer Uczestniczki Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright